Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony internetowej www.futraki.pl
Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych, jako użytkownika strony: futraki.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
§1. Informacje podstawowe
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jemy sp. z o.o.; KRS 0000765956; NIP 5223147323 ; REGON 382311847 z siedzibą w Warszawie 01-843, ul. Oczapowskiego 17/30
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@futraki.pl
§2. Zasady przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
• w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
• rzetelnie i uczciwie (rzetelność),
• w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność),
• w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja),
• nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
• z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),
• nie dłużej niż potrzeba (czasowość),
• zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych
1. Twoje dane będziemy przetwarzać:
o w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi,
o w celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na newsletter,
o w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
o jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych,
o jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować,
o jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie,
o pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.
§4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
• podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie (np. Google Analytics);
• podmiot odpowiedzialne za poprawne działanie strony internetowej (hostingodawca, podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT, osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych),
• jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu zapewniającego wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych,
§5. Termin przechowywania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać w zależności od sposobu ich przekazana:
• nawiązanie z nami kontaktu droga mailowa lub za pośrednictwem formularza: do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora,
• subskrypcja newsletter: do czasu cofnięcia przez Ciebie subskrypcji.
§6. Prawa użytkowników
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
o dostępu do treści swoich danych,
o prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
o prawo do przenoszenia danych,
o prawo wniesienia sprzeciwu,
o prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
§7. Pliki cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
3. Cechy plików cookies:
o dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika,
o optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika,
o pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb,
o tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkownikó Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę,
o pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasł
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partneró Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.